Okolí

Dominantou Nicova je poutní kostel Narození P. Marie, vystavěný v 1717 - 1726. Centrální bazilika s dvouvěžovým průčelím, kopulí a lucernou velikostí i architektonickými kvalitami vysoko přesahuje měřítka obvyklá u vesnických kostelů. V její blízkosti, poblíž cesty z Nicova do nedaleké Plánice, je studánka s radioaktivní vodou opředená pověstmi o mnoha zázračných uzdraveních.

Aktivity

Horažďovice - akvapark. Malý, ale příjemný. 62 metrů dlouhý tobogán, perličková lázeň, umělé vlnobití. 50,-Kč/hod.

Městské muzeum Horažďovice - nová stálá expozice z historie horažďovicka, od archeologických nálezů po plesové šaty z 19.století a doklady o životě židovské komunity.

Krytý bazén Klatovy - rekreační a kondiční plavánív bazénu 25 x 12,5 m.

Muzeum historických motocyklů a jízdních kol - Kašperské Hory. Největší expozice historických motocyklů v ČR. Některé vystavené exponáty jsou světovými unikáty.

Sušice - mechanický betlém v prostorách Muzea Šumavy. Přístupný od dubna do října a v Adventu.